Lịch tuần
Tuần thứ
Năm

Truy cập hôm nay: 403

7 ngày qua: 17753

Tất cả: 132817

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48/2022

(Từ ngày 28-11 đến ngày 03-12)

Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì LĐ mời dự LĐ VP CV
Thứ 2
28-11

Sáng

07:30

Dự giao ban Thành ủy

PH Thành ủy

Đ/c Sơn, Vinh

Đ/c Dũng

08:00

Dự kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên, chi bộ BQL Khu BTB Cù Lao Chàm

Bql Khu BTB

Đ/c Hùng

08:00

Ban KT-XH HĐND thành phố làm việc với Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung báo cáo thẩm tra kỳ họp

PH Hội đồng

Đ/c Dung

TTHĐ

Đ/c Thảo

C/v HĐ

08:00

Họp giao ban BQLDA Xử lý nước thải, CTR và BVMT TP

Phòng họp số 2

Đ/c Lý

Đ/c Dư

Đ/c Thuận

Chiều

14:00

Ban KT-XH HĐND thành phố làm việc với Phòng VT-TT chuẩn bị nội dung báo cáo thẩm tra kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2022

PH Hội đồng

Đ/c Dung

TTHĐ

C/v HĐ

14:00

Họp giải quyết vướng mắc công tác BT DÁ: Đường Điện Biên Phủ nối dài; XD nhà ở KDC Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa

Phòng họp số 1

Đ/c Lý

TTHĐ

Đ/c Dư

Đ/c Minh

14:00

HN tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

HT Thành phố (tầng 1)

Đ/c Hùng

TTHĐ

Đ/c Thảo

Đ/c Vy

Thứ 3
29-11

Sáng

07:30

HN triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 2023

BCHQS TP

Đ/c Sơn

TVT, TTHĐ

Đ/c Dũng

Đ/c Nhớ

10:00

Họp lãnh đạo UBND thành phố

Phòng họp số 3

Đ/c Sơn

Các PCT.UBND

CPVP

Đ/c Vy

Chiều

14:00

Họp thông qua báo cáo kiểm kiểm tập thể UBND thành phố năm 2022

Phòng họp số 1

Đ/c Sơn

Tập thể UBND

CPVP

Đ/c Vy

Thứ 4
30-11

Sáng

07:30

Họp kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hội An (ngày 30/11 và 01/12)

HT Thành ủy

Đ/c Sơn, Hùng, Vinh

08:00

Họp thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội văn hoá Trà

Phòng họp số 2

Đ/c Lanh

TTHĐ

Đ/c Quý

Đ/c Linh

08:00

Họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường tất cả các dự án trên địa bàn thành phố

Phòng họp số 1

Đ/c Lý

TTHĐ

Đ/c Dư

Đ/c Minh

Chiều

13:30

BCĐ các CTMTQG tỉnh làm việc với TP và 03 xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Tân Hiệp về tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ NTM giai đoạn 2023-2024

Phòng họp số 1

Đ/c Hùng

Đ/c Dư

Đ/c Vy

14:00

Họp giải quyết đơn công dân

Phòng họp số 2

Đ/c Lý

TTHĐ

Đ/c Thảo

Đ/c Nhật

Thứ 5
01-12

Sáng

08:00

Họp để nghe đơn vị tư vấn trình bày thiết kế maket bộ nhận diện thương hiệu du lịch Hội An xanh (lần 2)

Phòng họp số 2

Đ/c Lanh

TTHĐ

Đ/c Dũng

Đ/c Vy

08:00

Họp giải quyết các trường hợp cấp GCNQSD đất không có giấy tờ trên địa bàn TP

Phòng họp số 1

Đ/c Lý

TTHĐ

Đ/c Thảo

Đ/c Nhung

Chiều

14:00

14:00

Làm việc với BQL DÁ các CTGT tỉnh liên quan đến việc thi công DÁ: Kè hồ Lai Nghi; nạo vét sông Cổ Cò; đường gom cầu Sông Đò, Cẩm Thanh

Phòng họp số 2

Đ/c Lý

TTHĐ

Đ/c Dư

Đ/c Nhớ, Minh

Thứ 6
02-12

Sáng

08:00

Chiều

13:30

Dự gặp mặt kỷ niệm 23 năm ngày KPC Hội An được UNESCO công nhận Di sản VHTG

HT Thành ủy

TV, HĐ, UB

Đ/c Dũng

Đ/c Linh

14:00

Làm việc với Công ty CP Đạt Phương liên quan đến công tác GPMB đối với 02 hộ dân: Hộ ông Tiền, ông Ảnh thuộc dự án KĐT Cồn Tiến xã Cẩm Thanh

Phòng họp số 2

Đ/c Lý

TTHĐ

Đ/c Dư

Đ/c Minh

Thứ 7
03-12

Sáng

08:00

Họp thông qua PÁ thiết kế các công trình do P. QLĐT làm chủ đầu tư

Phòng họp số 2

Đ/c Sơn

TTHĐ, UB

Đ/c Dũng

Đ/c Linh

Chiều

14:00

CN
04-12

Sáng

08:00

Chiều

14:00