Lịch tuần
Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
Giao diện máy tính
Tuần thứ
Năm

Truy cập hôm nay: 1025

7 ngày qua: 9798

Tất cả: 690513

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50/2023

(Từ ngày 11-12 đến ngày 16-12)

Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì LĐ mời dự LĐ VP CV
Thứ 2
11-12

Sáng

07:30

Dự giao ban Thành ủy

PH Thành ủy

Đ/c Sơn, Vinh

Đ/c Dư

07:30

Kiểm tra, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thành phố Hội An (cả ngày)

Phòng họp số 3

08:00

Dự kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 Chi bộ Phòng QLĐT

P. QLĐT

Đ/c Dũng

09:30

Họp giao ban lãnh đạo UBND TP

Phòng họp số 2

Đ/c Sơn

Các PCT. UBND TP

CPVP

T/hợp

Chiều

14:00

Họp giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia cưỡng chế đất đai ông Trương Hiệp, phường Cẩm Châu

HT P. Cẩm Châu

Đ/c Lý

TTHĐ

Đ/c Dũng

Đ/c Nhung

14:00

Họp thông qua Kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đến năm 2027

Phòng họp số 1

Đ/c Lanh

TTHĐ, đ/c Sơn

Đ/c Quý

Đ/c Linh

18:00

Dự sự kiện “Thắp sáng đèn lồng” nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 – 2023)

Vòng cung Chùa Cầu

Đ/c Sơn, Vinh, Lanh

19:00

Ban KT-XH họp thông qua báo cáo thẩm tra kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND TP

PH Hội đồng

Đ/c Dung

TTHĐ

Đ/c Vy

Thứ 3
12-12

Sáng

06:30

Chỉ đạo cưỡng chế đất đai ông Trương Hiệp, Cẩm Châu (cả ngày)

Vị trí đất lấn chiếm

Đ/c Lý

TTHĐ

Đ/c Dũng

Đ/c Nhung

07:30

Kiểm tra, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thành phố Hội An (cả ngày)

Phòng họp số 3

07:30

Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Nhà TTLLVT tỉnh

Đ/c Sơn

08:00

HN trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 31 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 23 của Thành ủy HA về xây dựng và phát triển TP Hội An theo định hướng thành phố ST-VH-DL đến năm 2030

HT Thành ủy

TV, TTHĐ, đ/c Lanh

08:00

Làm việc với Viện Nghiên cứu Kinh tế xây dựng và Đô thị để thông qua PÁ Quy hoạch không gian xanh ven biển Cửa Đại

Phòng họp số 2

Đ/c Hùng, HĐ

Đ/c Dũng

Đ/c Linh

Chiều

14:00

Dự kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 của Chi bộ BQL dự án ĐTXD

BQLDA

Đ/c Lý

14:00

Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ Dự án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hoá bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại Làng mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim”

Phòng họp số 2

Đ/c Lanh

TTHĐ

Đ/c Quý

Đ/c Vy

14:00

Họp liên quan đến đánh giá, xếp loại các cơ quan đơn vi trực thuộc UBND TP năm 2023

P. Nội vụ

Đ/c Dũng

Đ/c Hiếu

14:00

Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Sơn, Hùng, Vinh

Thứ 4
13-12

Sáng

08:00

Lãnh đạo thành phố tiếp công dân

Trụ sở TCD

Đ/c Sơn

Đ/c Dư

Đ/c Nhật

08:00

Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Y tế của tỉnh tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm ATTP năm 2023 tại TP Hội An

Phòng họp số 1

Đ/c Dũng

Đ/c Phượng

Chiều

14:00

Thứ 5
14-12

Sáng

07:30

Họp HĐND TP, kỳ họp thứ 10, khóa XII (2 ngày 14,15/12)

HT Thành phố

TVT, TTHĐ, UB

CPVP

T/hợp

Chiều

14:00

Thứ 6
15-12

Sáng

07:30

Tiếp tục họp HĐND TP, kỳ họp thứ 10, khóa XII (cả ngày)

HT thành phố

TVT, TTHĐ, UB

CPVP

T/hợp

Chiều

14:00

Họp thông qua BC kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND TP; đề xuất, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, xã, phường năm 2023

Phòng họp số 2

Đ/c Sơn

Tập thể lãnh đạo UBND

CPVP

Đ/c Mai

Thứ 7
16-12

Sáng

08:00

Họp Chi bộ nghe các Tổ đảng báo cáo kết quả kiểm điểm và bỏ phiếu phân loại chất lượng đảng viên

Phòng họp số 1

Đ/c Vinh

TTHĐ, UB

CPVP

Đ/viên

Chiều

14:00

CN
17-12

Sáng

08:00

Chiều

14:00

Kết quả giải quyết TTHC tháng 11

(15/10-14/11/2023)

Bộ phận Một cửa TP

 • HS tiếp nhận(1)
 • 1432
 • - HS tiếp nhận mới
 • 1012(-70)
 • - HS trực tuyến
 • 962 (95,06%)
 • HS đã giải quyết
 • 974
 • - Trước, đúng hạn(2)
 • 980
 • - Trễ hạn
 • 94
 • HS đang giải quyết
 • 458
 • - Trong hạn(3)
 • 323
 • - Trễ hạn
 • 135
 • Tỉ lệ trước và đúng hạn

  [(2)+(3)]/(1)

 • 84,01% (-1,14%)

* HS đang GQ trễ hạn các LV:

 • - Đất đai: 122

Xem các lĩnh vực khác


Bộ phận Một cửa XP

(15/10-14/11/2023)

 • Xã/phường
 • Tiếp nhận
 • Trực tuyến
 • Đúng hạn
 • 1. Cẩm Phô
 • 165
 • 25
 • 100%
 • 2. Cẩm Nam
 • 103
 • 40
 • 100%
 • 3. Cẩm An
 • 99
 • 5
 • 100%
 • 4. Minh An
 • 98
 • 44
 • 100%
 • 5. Cửa Đại
 • 78
 • 75
 • 100%
 • 6. Cẩm Hà
 • 64
 • 38
 • 100%
 • 7. Thanh Hà
 • 61
 • 26
 • 95,08%
 • 8. Cẩm Châu
 • 53
 • 51
 • 100%
 • 9. Cẩm Thanh
 • 53
 • 47
 • 100%
 • 10. Cẩm Kim
 • 31
 • 17
 • 100%
 • 11. Sơn Phong
 • 24
 • 22
 • 95,83%
 • 12. Tân An
 • 18
 • 8
 • 100%
 • 13. Tân Hiệp
 • 12
 • 12
 • 100%

Tình hình xử lý nhiệm vụ

(01/01/2023-15/10/2023)

Đơn vị Tổng số công việc Hoàn thành đúng hạn HT trễ hạn Chưa HT còn hạn Chưa HT trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn (%)
1. TC-KH 24 3 20 1 0 13.04
2. Kinh tế 93 3 66 2 22 3.3
3. QLĐT 69 47 20 2 0 70.15
4. TN-MT 209 15 127 2 65 7.25
5. Nội vụ 15 9 2 4 0 81.82
6. Tư pháp 2 2 0 0 0 100
7. LĐ,TB&XH 2 2 0 0 0 100
8. VH&TT 6 5 0 1 0 100
9. Thanh tra 7 4 2 1 0 66.67
10. BQL DAĐT&XD 2 1 1 0 0 50
11. TTPTQĐQN 5 0 3 0 2 0
12. TTQLBTDSVH 9 8 1 0 0 88.89
13. BQL Bến TB 1 1 0 0 0 100
14. TTVHTTTTTH 1 0 0 0 1 0
15. TTKTNN 4 4 0 0 0 100
16. Cẩm An 19 13 6 0 0 68.42
17. Cẩm Châu 29 25 0 3 1 96.15
18. Cẩm Nam 9 9 0 0 0 100
19. Cẩm Phô 20 20 0 0 0 100
20. Cửa đại 5 5 0 0 0 100
21. Minh An 6 6 0 0 0 100
22. Sơn Phong 14 12 0 2 0 100
23. Tân An 14 14 0 0 0 100
24. Thanh Hà 21 7 14 0 0 33.33
25. Cẩm Hà 33 28 5 0 0 84.85
26. Cẩm Kim 17 8 0 1 8 50
27. Cẩm Thanh 10 10 0 0 0 100
28. Tân Hiệp 2 1 0 0 1 50